Telif ve Çerez Politikamız

  Bu web sitesine ("Site"), yazılıma, uygulamalara erişim sağlamadan veya bunları kullanmadan önce, lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatli bir şekilde okuyun.

  1. ŞARTLARIN KABULÜ

  1.1 Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar ile zaman zaman bunlarda yapabileceği her türlü değişikliği ya da koyacağı ilave koşulları (toplu olarak, "Kullanım Koşulları") kabul ediyor ve bu koşullara tabi olduğunuzu onaylıyorsunuz. Bu Kullanım Koşulları’nda yer alan tüm hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, bu Siteye erişim sağlamayın ya da kullanmayın.

  1.2 DarkDot.Net © zaman zaman bu Kullanım Koşulları'nda değişiklik yapabilir. Site erişiminizin ya da kullanımınızın devam etmesi, bu değişiklikleri kabul ettiğinizi gösterir. Siteye erişiminiz ve kullanımınız, siteyi kullandığınız tarihte Sitede yayımlanan Kullanım Koşulları'na, kural ve yönergelere tabi olacaktır. Kullandığınız tarihte geçerli koşulları görmek için, lütfen DarkDot.Net © na sayfasındaki "Kullanım Koşulları" bağlantısını düzenli olarak kontrol edin. Kullanım Koşulları'ndan herhangi birini ihlal ederseniz, bu Siteye erişim ya da kullanım lisansınız otomatik olarak sonlandırılacaktır.

  2. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI; SINIRLI LİSANS

  2.1 Bu Kullanım Koşulları’na uyarak ve DarkDot.Net © le yapacağınız tüm ilgili lisans anlaşmaları ve yasalara bağlı kalarak Siteye erişebilir ve Siteyi kullanabilirsiniz. DarkDot.Net © Sitede yer alan tüm hakların, unvanların ve menfaatlerin yegâne sahibidir ve bu Kullanım Koşulları kapsamında alenen verilmemiş olan tüm hakları saklı tutar. DarkDot.Net © Siteyi veya Sitede yer alan herhangi bir bölümü herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple, bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın kendi takdir yetkisiyle düzenleyebilir, değiştirebilir veya sonlandırabilir. DarkDot.Net © Siteyi "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına göre temin etmektedir.

  2.2 Görseller, Video Klipler, Müzikler ve bunlarla ilgili metaveri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Site'deki tüm içerik (toplu olarak "DarkDot.Net © İçeriği") ve bu DarkDot.Net © İçeriği'nin seçimi ve düzenlenmesi, telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet hakları yasaları ve antlaşmaları ile korunmaktadır. Herhangi bir DarkDot.Net © İçeriği'nin her hangi bir şekilde izinsiz kullanımı bu yasaların ve bu Kullanım Koşulları'nın ihlali anlamına gelecektir. Burada ya da DarkDot.Net © ile aranızda mevcut ayrı bir lisans sözleşmesinde açıkça ifade edilmesi durumu hariç, DarkDot.Net © itenin ya da herhangi bir DarkDot.Net © İçeriği'nin kullanımı için sarahaten ya da zımni olarak hiçbir izin vermemektedir. Siteyi ya da herhangi bir DarkDot.Net © İçeriği'ni kopyalamayacağınızı, yeniden yayınlamayacağınızı, belirli bir kullanım için düzenlemeyeceğinizi, bağlantı vermeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, paylaşmayacağınızı, değişiklik yapmayacağınızı, uyarlamayacağınızı, bu içeriği temel alan türev çalışmalar oluşturmayacağınızı, kiraya vermeyeceğinizi, ödünç vermeyeceğinizi, satmayacağınızı, devretmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, teşhir etmeyeceğinizi, uygulamayacağınızı, lisanslamayacağınızı, alt lisanslamayacağınızı ya da tersine mühendislik yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Ek olarak, Site ya da DarkDot.Net © İçeriği ile bağlantılı olarak herhangi bir veri madenciliği, robotlar ya da benzer veri ve/veya görüntü toplama ve çıkartma yöntemi kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

  2.3 DarkDot.Net © ile bir lisans sözleşmesi yapmadıkça, hiçbir DarkDot.Net © içeriğini indiremez, dağıtamaz, görüntüleyemez ve/veya kopyalayamazsınız.

  2.4 DarkDot.Net © İçeriği'nde yer alan hiçbir filigranı ya da telif hakkı bildirimini kaldıramazsınız.

  3. SAĞLADIĞINIZ BİLGİLER

  3.1 DarkDot.Net © (veya onun adına hareket eden üçüncü taraflar) Site kullanımınızla ilişkili bilgi toplayabilir. Siteye erişmek için kullandığınız üçüncü taraf platformları, bu platformları kullanmanıza ilişkin bilgileri toplayabilir ve geçerli üçüncü taraf platformu ile anlaşmanız uyarınca DarkDot.Net © a bu bilgileri temin edebilir. DarkDot.Net © un bu bilgileri toplaması ve kullanması bu Kullanım Koşullarına, DarkDot.Net © Gizlilik Politikasına ve geçerli yasalara daima uyacaktır.

  3.2 DarkDot.Net ©, adınız ve adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi, içeriği referans yoluyla bu Kullanım Koşulları'nın bir parçasını teşkil eden DarkDot.Net © Gizlilik Bildirimi çerçevesinde kullanacak ve koruyacaktır.

  4. İÇERİĞİNİZ

  41 Web Sitesine yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir görsel, video kaydı, metin, ses veya diğer her türlü içerik (“İçeriğiniz”) için şunları garanti ve taahhüt edersiniz: (i) İçeriğinizi Web Sitesine göndermek ve burada belirtilen lisansları vermek için gerekli bütün haklara sahipsiniz; (ii) DarkDot.Net ©  İçeriğiniz ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraftan lisans almak ve herhangi bir üçüncü tarafa telif hakkı ödemek zorunda olmayacaktır; (iii) İçeriğiniz fikri mülkiyet hakları ve mahremiyet hakları dâhil hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmemektedir ve (iv) İçeriğiniz işbu Kullanım Koşulları'na ve bütün geçerli kanunlara uygundur.

  4.2 İçeriğinizi yükleyerek, DarkDot.Net © a sınırlı, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş ve İçeriğinizi kopyalama, iletme, dağıtma, herkese açık olarak sunma ve gösterme (şimdi bilinen veya gelecekte oluşturulacak bütün ortamlar yoluyla) hakkı vermiş ve ayrıca Siteyi kullanarak İçeriğinizi görmeniz ve düzenlemenize ve anlaşmazlıklar, hukuki davalar veya soruşturmalar için İçeriğinizi arşivlemeniz veya muhafaza etmenize imkan veren türev çalışmalar yapma hakkı tanımış olursunuz. Yukarıda belirtilen lisanslar, İçeriğinizi Siteden kaldırana kadar geçerli olacaktır ve kaldırılma durumunda lisanslar ticari açıdan makul bir sürede sona erecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, yasal arşivleme/muhafaza etme amaçlarına yönelik lisans süresiz olarak devam edecektir.

  4.3 Aşağıda tanımlanan türde hiçbir videoyu, görseli, metni, ses kaydını ve başka hiçbir içeriği yükleyemez, gönderemez veya paylaşamazsınız:

  • Herhangi bir üçüncü tarafın telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ya da herhangi bir reklam ya da mahremiyet hakkını ihlal eden;
  • Pornografik, aşağılayıcı ya da başka şekilde yasa dışı veya ahlak dışı içeriğe sahip.
  • Reşit olmayanları istismar eden;
  • Yasadışı ya da şiddet içeren eylemleri tasvir eden:
  • Hayvanlara işkence ya da hayvanlara karşı şiddet tasvir eden;
  • Hileli davranışları teşvik eden ya da aldatıcı reklam veya haksız rekabet iddiasına neden olan; ya da
  • Herhangi bir kanun, mevzuat ya da düzenlemeyi ihlal eden.

  4.4 DarkDot.Net © içeriğini, bu içeriği kullanmak için önceden bir lisans almaksızın hiçbir amaçla kullanamazsınız. DarkDot.Net © İçeriğini her türlü kullanımınız, sizinle DarkDot.Net © arasında ayrı ayrı yapılan ilgili lisans sözleşmelerine tabidir. Filigranlı veya lisanssız herhangi bir DarkDot.Net © İçeriğinin herkese açık şekilde gösterilmesi ve/veya dağıtılması (bir türev çalışmada veya tek başına) telif hakkı ihlali anlamına gelir.

  5. TELİF HAKKI İHLALİ HAK TALEPLERİ /DMCA BİLDİRİLERİ

  5.1 DarkDot.Net © sağladığı herhangi bir Görsel veya başka bir materyalin size ait veya sizin denetiminizde olan herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız,  DarkDot.Net © a bildirimde bulunabilirsiniz.

  6. SINIRLAMALAR

  6.1 Şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:

  • Herhangi bir yasayı veya DarkDot.Net © veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edecek hiçbir faaliyette bulunmamalısınız.
  • Siteye erişim ve Sitenin kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasaları veya yönetmelikleri ihlal etmemeli ya da bu Kullanım Koşullarında yasaklanmış herhangi bir faaliyette bulunmamalısınız.
  • DarkDot.Net © veya herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olarak (gizlilik ve reklam hakları da dahil) hak ihlalinde bulunmak ya da kötüye kullanmak, hakaret etmek, taciz etmek, takip etmek veya tehdit etmek.

  7. KISITLAMA VE KULLANIMIN SONA ERMESİ

  7.1 DarkDot.Net ©, kendi takdir yetkisi dâhilinde Sitenin ve/veya DarkDot.Net © İçeriğinin bütününe veya bir bölümüne erişiminizi önceden haber vermeksizin ya da size karşı bir yükümlülük altına girmeksizin herhangi bir zamanda engelleyebilir, sınırlayabilir, devre dışı bırakabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. DarkDot.Net ©'un takdirine göre herhangi bir kişi veya kurumun Siteyi kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını engelleyen veya kısıtlayan herhangi bir davranışta bulunmanız kesinlikle yasaktır ve bu davranışınız Siteye erişiminizin bildirimde bulunmaksızın sonlandırılmasına yol açabilir.

  9. GARANTİ VE TEKZİPLER

  9.1 Siteyi kullanmanızın riski size aittir. Site DarkDot.Net © tarafından sarahaten, ima yoluyla, yasal ya da başka türlü hiçbir garanti verilmeksizin, bu kullanım koşulları altında "olduğu gibi" sunulmaktadır. DarkDot.Net ©  herhangi bir zamanda Siteden kullanıma sunduğu herhangi bir ve her bir hizmetle ile ilgili, ticari elverişlilik, özel bir amaca uygunluk, başkalarının haklarını ihlal etmeme ve herhangi bir yasaya göre ortaya çıkabilecek başka her türlü zımni garanti dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sarahaten ya da zımni hertürlü ve bütün garantileri red etmektedir. DarkDot.Net ©  yukarıda belirtilenleri sınırlandırmaksızın; (i) Sitenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına; (ii) Site erişiminin kesintisiz olacağına; (iii) Site kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağına; ve (iv) sitedeki, hizmetlerdeki ya da materyallerdeki her türlü hatanın ya da arızanın düzeltileceğine ilişkin hiçbir garanti vermemektedir. DarkDot.Net ©  bulunduğunuz yerdeki yetkili makamların Site kullanımına izin vereceği, tarafınızdan gönderilen her türlü İçeriğin Site üzerinden kullanılabilir olacağı ya da Site tarafından saklanacağı, Sitenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağı ya da DarkDot.Net © un Sitenin her türlü farklı özelliğini desteklemeye devam edeceği konusunda hiçbir beyanda bulunmamakta ya da garanti vermemektedir. Herhangi bir garanti reddinin ya da sorumluluk sınırlandırmasının uygulanamadığı durumda, tüm sarih, zımni ve yasal garantiler Siteyi ilk kullandığınız tarihi takip eden otuz (30) günlük bir süreyle sınırlı olacak ve böyle bir dönemin ardından hiçbir garanti uygulanmayacaktır.

  10. TAZMİNAT

  10.1 Davranışlarınızdan, Siteyi kullanmanızdan ya da kullanamamanızdan, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya burada belirtilen herhangi bir beyanı veya garantiyi ihlal etmenizden ya da ihlal ettiğiniz iddiasından,  DarkDot.Net © İçeriğini izinsiz kullanmanızdan veya başkasının herhangi bir hakkını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü tazminat talebi, zarar, maliyet, yükümlülük ve masrafa (avukat ücretleri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) karşı DarkDot.Net ©, DarkDot.Net © bağlı ortaklıklarını, iştiraklerini, lisans verenlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, üçüncü taraf bilgi sağlayıcılarını, ürün sağlayan Katılımcılarını ve bağımsız yüklenicilerini koruyacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zarar görmelerini engelleyeceğinizi kabul ediyorsunuz.


  DMCA Telif Hakkı İhlali Bildirimi


  Telif Hakkı İhlali İddiasında Bulunma Prosedürü:
  Telif haklı eserinizin telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız ve bu site üzerinden bu kopyaya erişilebiliyorsa 1998 tarihli Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (“DCMA”) uyarınca telif hakkı temsilcimize bildirimde bulunabilirsiniz. DMCA kapsamında geçerli olabilmesi için, ihlal iddiası bildiriminin Darkdot.Net tarafından görevlendirilen temsilciye yazılı olarak yapılması ve aşağıdakileri içermesi gerekir:

  1. İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası.
  2. İhlal edildiği iddia edilen telif haklı eserin tanımı veya tek bir internet sitesindeki birden çok telif haklı eser tek bir bildirim kapsamında ise bu sitedeki söz konusu eserlerin listesi.
  3. İhlal ettiği veya ihlal eden aktivitenin nesnesi olduğu iddia edilen ve kaldırılması ya da erişime kapatılması gereken materyalin açıklaması ve DarkDot.Net söz konusu materyali bulmasını sağlayacak, makul düzeyde yeterli bilgi.
  4. DarkDot.Net şikayet sahibi tarafla iletişime geçmesine imkan verecek, makul düzeyde yeterli bilgi (adres, telefon numarası gibi) ve şikayet sahibi tarafla iletişime geçilebilecek bir elektronik posta adresi (varsa).
  5. Şikayet sahibi tarafın, materyalin şikayete konu olan şekilde kullanımına telif hakkı sahibi, temsilcisi ya da yasalar tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığına dair beyan.
  6. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve (yalan beyan için verilen cezaya tabi olmak üzere) şikayet sahibi tarafın ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair beyan.


 ÇEREZ POLİTİKAMIZ

 1. Çerez Nedir?

  Çerez, web sitemiz ve internet tarayıcılarımızda bilgi toplayabilmek, tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla kullandığımız ve bilgisayarınıza, telefonunuza ya da herhangi bir başka cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyalarının yanı sıra, çerezler gibi tanımlayıcı işlev gören yazılım ya da diğer etiketler de çerez olarak adlandırılacaktır.

  Çerezler, ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin verileri tarayıp düzenler ve web sitesini sizler için kullanıcı dostu kılmayı amaçlar. Tüm bunları yaparken, cihazınıza herhangi bir zarar vermezler.

  Çerezler Hangi Amaçla Kullanılır?

  Çerezler, genel olarak, web sayfasının ve mobil uygulamanın işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için kullanılır. İnternet sitemizde ve mobil uygulamalarımızda, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılır.

  Oturum Çerezleri, siz tarayıcınızı kapattığınızda çalışmayı durdurur. Kalıcı çerezler ise sabit diskinizde uzun süre kalır.

  Çerezlerin ana amacı, mobil uygulamamızı ve web sitemizi ziyaret tecrübenizin iyileştirilmesi, size özel hale getirilebilmesi ve daha önceki tercihlerinizden yola çıkarak öneriler sunulabilmesidir.

  Çerezler, taleplerinizi ve sorunlarınızı tespit edebilmek, aramalarınızı hızlı sonuçlandırmak, tercihlerinize ilişkin verileri muhafaza edebilmek, hesabınızı doğrulayabilmek, hesaba girişinizi belirlemek için kullanılmaktadır.

  Aynı şekilde, sayfalar arasında gezinirken güvende ve emniyette olmanız için çerezlerden faydalanırız.

  Rızanız doğrultusunda, siteye ve mobil uygulamaya giriş yaptığınızda sizlerle paylaşacağımız reklamları geliştirmemiz amacıyla da çerezleri kullanırız. Örneğin, daha önce web sitemizi ziyaret edip ürün satın aldığınızda veya uygulamalarımızı kullanılması halinde, çerezleri kullanarak size reklamlar yayınlayabiliriz. Bu reklam kampanyalarının performansını ölçmek için de çerezleri kullanırız. Keza, bir reklamın veya ürün görselinin, kaç kez gösterildiğini sayabilmek, bunlara ilişkin istatistikleri oluşturabilmek için de çerezlerden yararlanırız.

 2. Hangi Bilgilerinizi Çerezlerimize Kaydetmeyiz?

  Adresiniz, şifreniz, kredi ya da debit kart bilgileriniz gibi hassas nitelikteki kişisel verileriniz çerezlere kaydedilmez. 

 3. Üçüncü Kişiler, Web Sitemizle Bağlantılı olarak Çerez Kullanabilir mi?

  Web sitemizi ziyaretleri sırasındaki kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz iş ortaklarımız ya da hiçbir iş birliğimiz bulunmaksızın web sitemizde sadece reklam vermekte olan harici kuruluşlar, üçüncü taraf çerezi niteliği taşıyan çerezleri kullanabilirler. Bunun dışındaki tüm çerezlerden depolanan bilgiler, yalnızca bizim tarafımızdan kullanılır.

  Üçüncü taraf çerezlerin temel amacı, erişim istatistikleri elde edip ödeme işlemlerinin garantisini sağlamaktır. Bu çerezlerin nasıl kullanıldığını incelemek isterseniz, lütfen çerezi kullanan tarafın kendi ilkelerini gözden geçiriniz.

 4. Çerezleri Engelleme

  Ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan dosyalar olan çerezler ve sayfaların daha hızlı yüklenmesine yardımcı olan tarayıcınızın önbelleği İnternete daha kolay göz atmanızı sağlar.

  Tarayıcınızın önbelleğini ve çerezleri temizlemek (kullanıcı adları ve şifreler gibi) web sitesi ayarlarının silinmesi ve tüm resimlerin yeniden yüklenmesi gerekeceği için bazı sitelerin biraz daha yavaş görünmesi anlamına gelir.

  Çerez almak istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlarını çerez alındığında size bildirimde bulunacak şekilde değiştirebilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Ayrıca size gönderilmiş çerezleri silebilirsiniz.

  Cihazınızdaki web tarayıcı çerezlerini engellemek veya kısıtlamak isterseniz bu işlemi web tarayıcı ayarlarınızdan yapabilirsiniz. Tarayıcınızda bulunan "Yardım" seçeneği web tarayıcı çerezlerinin engellenmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bilgiler vermektedir. 

  En sık kullanılan tarayıcıların bilgisayar, Android ve iOS etkinleştime ve engelleme uygulamaları için bu aşağıdaki linklerde gösterilen yöntemleri kullanabilir:
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
  https://support.mozilla.org/tr/kb/%C3%87erezleri%20engellemek
  https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  ve www.aboutcookies.org adresinden farklı masaüstü bilgisayar tarayıcılarında bu işlemi gerçekleştirmek için gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.